DevOpsCon London 2020: The Online Conference

Již v dubnu tohoto roku měla proběhnout první účast Profinitu na události, jež je součástí globální série konferencí DevOpsCon. Ona událost se měla konat v srdci Londýna, avšak okolnosti kolem nemoci covid-19 tomu bohužel zabránily. Organizátoři na poslední chvíli oznámili odložení konference na začátek září a nezbylo než čekat, jak se situace vyvine. Čas bohužel nepřinesl významnou změnu, čili organizátoři přistoupili k přesunutí konference z londýnského konferenčního centra do obývacích pokojů a pracoven přednášejících i samotných účastníků. Událost nabyla přízviska „The Online Conference“.

Jak již název napovídá, konference se dlouhodobě věnuje dnes ožehavému tématu DevOps. Spojení vývojových (Dev) a provozních (Ops) týmů do jednoho fungujícího celku bylo hlavním tématem mnoha přednášek. Velký důraz byl přednášejícími kladen na firemní kulturu a její transformaci do podoby, která umožní principy DevOps v organizaci začít zavádět a především potom rozvíjet v dlouhodobém horizontu času. Dále byl v přednáškách věnován prostor jednotlivým aktivitám, které jsou pro DevOps stěžejní. Jmenujme například CI/CD a celkovou automatizaci procesu vývoje od zdrojového kódu až po nasazení do produkčního prostředí, monitoring či bezpečnost. V neposlední řadě byla konference věnována cloudovým technologiím a principům serverless architektury, které dohromady tvoří nový inovativní způsob vývoje moderních aplikací.

DevOps

Hlavní část konference byla rozdělena do 3 dní. První 2 dny tvořily 45minutové bloky přednášek překrývající se ve dvou streamech, čili v jednu chvíli byla možnost volby ze dvou přednášek. Třetí den se konal tzv. „Workshop Day“, který taktéž nabídl možnost volby ze dvou streamů, ve kterých proběhla praktická cvičení (každý stream jedno téma na celý den). Zde je stručné shrnutí toho nejzajímavějšího.

Den 1

Keynote: Embracing DevOps Practices to Create a Culture of Quality in Cloud Platform Teams

Vedoucí technologického vývoje ve Financial Times Nayana Shetty zahájila konferenci přednáškou o zavádění DevOps v její organizaci. Doménou přednášky byla především kvalita a změna jejího chápání v průběhu zavádění DevOps. Kvalita se stala v jejích očích kulturou a zároveň odpovědností každého člena týmu.

Changing an Organizational Culture Starting With the Coffee?

Nejpoutavější přednášku celé události dle mě předvedl Artur Margonari, který se ostře opřel do dnes velice často praktikovaného nátlaku na implementaci agilního přístupu vývoje v organizacích, který není podepřen zdravým rozumem. Nejednalo se však o kritiku samotné metodiky, avšak návod, jak ke změně přistupovat a kdy se jí například i zcela vyhnout.

Soothing the Pain: Easier CI/CD in a Kubernetes Microservices Environment

Nir Koren ze společnosti LivePerson představil architekturu, technologie a CI/CD pipeline, na kterých jeho společnost provozuje svou AI komunikační platformu. Součástí jeho prezentace bylo srovnání monolitické a mikroservisní architektury společně s best practices pro vývoj v případě druhé zmíněné varianty.

From Monolith to Serverless: Rethinking Your Architecture

Zkušený SW architekt Michael Dowden se se svou přednáškou zaměřil na změny v myšlení, které musí přijít ruku v ruce se změnami architektury, kdy se v průběhu času více a více logiky přesouvá na stranu klientských aplikací. Změnu mindsetu demonstroval na jednoduchém příkladu e-shop aplikace, kterou postupně z monolitické aplikace redesignoval na serverless aplikaci.

Den 2

KEYNOTE: Driving Culture Change Through DevOps, and Vice Versa

Druhý den konference zahájilo duo James Betteley a Sara Milne ze společnosti LLoyds Banking Group. V rámci přednášky byla představena společnost samotná a posluchači byli seznámeni s procesem změny kultury a vývoje v průběhu času. Byly nastíněny praktiky, jakým způsobem lze cílů DevOps dosáhnout nenásilně a přirozeně a jak s celým procesem vůbec začít.

Serverless Deployments With Canary – Creating DevOps Engineers at lego.com

Přechod z monolitické aplikace na plně serverless architekturu, který šel ruku v ruce se zavedením DevOps, popsala Nicole Yip, vedoucí vývoje portálu LEGO.com. Celá transformace proběhla za neuvěřitelných 10 měsíců. Nicole popsala podmínky nutné pro takový přechod, strasti, které na cestě potkali, i úspěchy a zlepšení, které tato transformace přinesla. Závěr přednášky byl věnován způsobu deploymentu (Canary), kterým zajišťují plynulý přechod na nové verze aplikace s minimálním rizikem, že případná chyba zasáhne velké množství uživatelů portálu najednou.

5 Levels of High Availability: From Multi-Instance to Hybrid Cloud

Velice zajímavý pohled na možnosti ukládání dat v cloudu z hlediska dostupnosti představil Rafał Leszko. Jeho firma Hazelcast se zabývá poskytováním cloudového úložiště, a to hned na několika úrovních dostupnosti, které byly v rámci přednášky představeny. Nechybělo vysvětlení a srovnání jednotlivých úrovní, doporučení, kdy jaké použít, neboť pro každou úroveň (i tu nejnižší) existuje business případ, pro který bude daná úroveň vyhovující.

The Road to the Continuous Monitoring

Od hloupého sledování logů k umělé inteligenci pečující o provoz vašeho obchodu. Tak bych ve zkratce shrnul přednášku, kterou se prezentoval Pawel Piwosz. Nastínil principy a především hodnoty, které může přinést kvalitní monitoring celého vývojového procesu (ano, nejen provozu aplikace na produkčním prostředí), a představil i způsoby, jakými lze kýženého výsledku dosáhnout.

Den 3

Hands-on Workshop for Designing and Scaling Kubernetes Using Kubeadm

Poslední den konference měl na programu dva paralelní workshopy. Já jsem dal přednost workshopu věnujícímu se technologii Kubernetes před druhou variantou, jejíž náplní byla technologie Terraform ve spojení s AWS cloud.

KubernetesPřednášející Oz Tiram měl workshop dobře připravený a provázel nás postupně konfigurací a spuštěním Kubernetes clusteru na privátním cloudu noris.cloud založeném na OpenStacku. Bohužel chvílemi workshop sklouzával do pouhého spouštění již předpřipravených skriptů a nedostali jsme příliš příležitostí k vlastní aktivitě a realizaci vlastními silami. Jak však ubíhal den, tak jsem pochopil, že bez toho bychom se vzhledem k časové dotaci workshopu nikdy nedostali ke zdárnému konci. Z workshopu jsem si především odnesl povědomí o nástrojích a postupech, které pro sestavení clusteru použít, a především jsem se nadýchl komplexity, kterou tato činnost obnáší.

Po skončení konference jsem byl z jejího obsahu trochu rozpačitý, ale s odstupem času, kdy píši tyto řádky, můžu říci, že byla konference nabitá informacemi, zajímavými lidmi a příběhy organizací, které se rozhodly pro cestu DevOps. Zážitek z konference by byl jistě na jiné úrovni nebýt jejího přesunu do online prostředí. Mezilidská komunikace v tomto prostředí vázla a i online sledujících bylo dle mého názoru méně, než by bylo na místě osobně. Přednášky budou dostupné na streamovací platformě ještě další rok, takže nejspíše ne každý si vyhradil čas pro živé sledování.

 

Autor: Filip Dyrčík

Consultant