Systém pro správu pojistných smluv

Pro ČSOB Pojišťovnu jsme vyvinuli core systém neživotního retail pojištění, který je v ostrém provozu již od roku 2004. Základním rysem systému je vysoká míra konfigurovatelnosti, což vede na dlouhodobě nízké náklady na údržbu stejně jako na krátký time to market. Například každý nový pojišťovací produkt je v systému vytvořen konfigurací systému a nikoliv dalším vývojem. To umožňuje pojišťovně podporovat její obchodní aktivity podle aktuální marketingové strategie a rychle se přizpůsobit požadavkům trhu, přičemž doba implementace nového produktu je otázkou týdnů až dnů.