Klíčový BI partner

Profinit od roku 2005 kontinuálně spolupracuje s Komerční bankou v oblasti Business Intelligence (dále jen BI). Realizované projekty představují široké portfolio konzultačních služeb v oblasti vývoje BI/DWH řešení, ale také infrastruktury a provozu. Klíčovými projekty v posledních letech byly například migrace a rozvoj manažerského informačního systému, či BI řešení pro útvary řízení rizik a distribuci. Objem služeb se pohybuje v řádu několika tisíc MDs ročně, větší část prací je kontrahována formou fixních dodávek. Profinit představuje pro KB v oblasti BI spolehlivého dlouhodobého partnera.