Softwarové inženýrství pro praxi

Tato akademie si klade za cíl jasně a srozumitelně projít základní aspekty softwarového inženýrství na reálných projektech a zkušenostech. V jeho průběhu budou probrány jednotlivé oblasti softwarového inženýrství - od analýzy, architektury, přes konstrukci, testování, dokumentaci, PM, atd. Vždy s potřebným teoretickým úvodem, ale současně s velkým důrazem na praxi, praktické zkušenosti, s řadou ukázek a příkladů.

Postupně budeme přidávat k dispozici materiály, typicky den před konkrétní přednáškou nebo cvičením, aby si účastníci mohli v případě zájmu tyto materiály vytisknout a dělat si do nich poznámky.

Materiály SWENG

Další materiály můžete najít v našem katalogu níže. Jedná se o krátké i dlouhé dokumenty ke čtení, ukázkové šablony pro různé typy artefaktů, soubory checklistů pro řadu oblastí a mnoho jiného.

Materiály SWENG