Trendy budoucnosti na Passenger Terminal Expo

Passenger Terminal Expo je největší a nejdůležitější konference roku v letištním průmyslu. Kde jinde byste si mohli vyslechnout vize a názory hlavních inovátorů v tomto oboru anebo položit přímé otázky vedoucím IT pracovníkům největších světových letišť? Na tuto konferenci už přes 20 let míří lidé z celého světa, kteří se chtějí inspirovat novými trendy a myšlenkami v letištním průmyslu. Letos se jich zde sešlo téměř dva tisíce. A protože společnost Profinit dodává klíčový provozní systém pro Letiště Václava Havla Praha, nemohli jsme na této konferenci chybět také. Jaké tedy jsou trendy budoucnosti?

1. Biometrika

Biometrika, self-service a passenger experience. To jsou tři hlavní myšlenky, které v budoucnosti výrazně zlepší požitek z cestování letadlem nás všech. Trend biometriky vnesl myšlenku jednotné kontroly skutečných biometrických údajů s údaji v cestovním pase. Veškeré další kontroly pak probíhají doslova jen mrknutím oka. U tohoto přístupu je zajímavá analogie s již zavedeným a dlouho existujícím zjednodušeným přístupem do aplikací pomocí SSO (Single Sign On), s trochou nadsázky by se tak dal tento proces nazvat jako Customs SSO. Zjevně tedy existuje tlak ze strany letišť na zjednodušení přísné procedury, jakou je pasová kontrola, a to ze zcela prozaického důvodu – cestující, který stojí ve frontě, neutrácí.

2. Self-service

S frontami souvisí i druhý trend, kterým je self-service. Kromě front na pasových kontrolách bývají dalším častým úskalím fronty při odbavení na checkin přepážkách. Online checkin sice pomohl snížit fronty, ale pouze pro cestující s kabinovým zavazadlem. V případě rozměrného zavazadla nelze odbavení na checkinu vynechat. Snaha eliminovat fronty zde je tedy zřejmá a má již na některých letištích jasné obrysy. Cestující si jednoduše zavazadlo odbaví sám na samoobslužném checkinu (tzv. Self Service Bag Drop), vytiskne si čárový kód, nalepí ho a odevzdá zavazadlo na určené místo. V případě problémů (např. nadlimitní váha) má cestující vždy možnost asistence. Komfortnější variantou je pak možnost vyzvednutí zavazadel přímo doma u cestujícího. Tento jednoduchý proces funguje už na mnoha evropských i světových letištích. A Praha nechce být pozadu.

3. Passenger experience

Třetím trendem budoucnosti je passenger experience. Všechna uvedená vylepšení mají za cíl jediné – spokojeného cestujícího, protože spokojený cestující má větší chuť utrácet nebo si zaplatit lepší služby. Ačkoliv je primárním byznysem letišť letecký obchod, je jasné, že zisky z neleteckého obchodu (parkování, občerstvení atd.) budou dále nabývat na významu. V budoucnu si tak lze představit, že na letiště dorazí cestující „nalehko“ a bez front rychle projde všemi nutnými bezpečnostními a legislativními procedurami, aby se mohl naplno věnovat ostatním požitkům ze své cesty.

A jak tedy na to?

Tak jak tomu bývá, všechny novinky musí stavět na již existujících pevných základech. Takovým základem z pohledu letišť bývá typicky tzv. AODB (Aiport Operational DataBase), která má roli hlavního a jediného poskytovatele letových dat pro všechny integrované letištní systémy. S přibývajícími novinkami a větším počtem různorodých letištních systémů (o IoT nemluvě), jsou kladeny čím dál vyšší nároky právě na AODB, a to ve všech myslitelných dimenzích – jako škálovatelnosti, bezpečnosti, snadné integraci nových systémů a v neposlední řadě samozřejmě spolehlivosti. Profinit dodává právě takový klíčový systém pro Letiště Václava Havla Praha. Byli jsme proto velmi rádi, že jsme mohli díky účasti na Passenger Terminal Expo nakouknout pod pokličku budoucnosti letištních systémů a těšíme se na výzvy, které nám budoucí vývoj nových řešení a adopce nových paradigmat v letištním průmyslu přinese.

Autoři: Petr Filas, Richard Boura