Podnikové informační systémy

Předmět je zaměřen na aktuální IT požadavky velkých firem v České republice (Top 100). Základem je Data management, ukládání velkých dat (BigData) a jejich využití v BI (Business Inteligence). Na reálných příkladech bude vysvětleno řešení celkové architektury informačních systému v sektoru bankovním, pojistném a telekomunikačním. Dále se studenti seznámí se životním cyklem informačních systému v podniku/organizaci a jeho vlivem na obchodní strategii podniku. Studenti budou seznámeni s technologiemi, které se osvědčily při eliminaci základních rizik při plánování, implementaci a provozu informačních systémů v podniku/organizaci.


Semestr:

ČVUT FIT v Praze – letní

Informace pro posluchače:

Přednáška se koná v úterý od 16:15 do 17:45

Cvičení se konají jednou za 14 dní také v úterý od 18:00 do 19:30 a začínají po 2. přednášce

Sylabus:

https://edux.fit.cvut.cz/courses/MI-PIS/

Uzavření předmětu:

Složená zkouška

Požadavky na zkoušku:

Písemný test (dvacet otázek ze seznamu ABC).


Osnova přednášek

 

1. Úvod do informačních systémů v podniku

 • definice a význam informačních systémů v organizaci
 • digitální transformace – probíhající změny a rostoucí význam IT pro
 • dosahování obchodních úspěchů
 • koncept digitální firmy
 • technologický a business pohled na informační systém
 • komplexní klasifikace informačních systémů (druhy, typy, funkční oblasti, uživatelé)
 • definice a význam business procesů, vztah k informačním systémům
 • hlavní typy enterprise aplikací a jejich význam

2. Informační systémy a strategie podniku

 • definice a význam organizace
 • vliv informačních technologií na organizaci
 • business strategie, business model, value-chain model
 • vliv informačních technologií na business strategii
 • fenomény business ekosystém a network economics
 • organizace v éře digitální ekonomiky, digitální firma
 • nové digitální business modely
 • kategorie B2C, B2B a C2C

3. IT infrastruktura jako základ architektury podniku

 • definice IT infrastruktury a její význam pro organizaci
 • historický vývoj IT infrastruktury od mainframe ke cloud computingu
 • technologické drivery vývoje IT infrastruktury (Mooreův zákon a další)
 • základní komponenty IT infrastruktury
 • IaaS, PaaS, SaaS a další trendy moderní IT infrastruktury
 • řízení investic do infrastruktury, TCO
 • Vývoj IS spolu s růstem firmy
 • První řešíme – účetnictví, správu zákazníků, reporting
 • IT obecná architektura, když už wiki nestačí

4. BigData Technologie

 • Definice big data
 • Relační datový model v porovnání s NoSQL modelem
 • Distubované výpočty a map-reduce
 • Fault-tolerantní úložiště a replikace
 • Role v oblasti big dat
 • Big Data tech Zoo

5. Data Science

 • definice disciplíny
 • základní otázky statistiky a strojového učení
 • vizualizace – marketing vs malé lži
 • příklady data science ve světě
 • nové možnosti ve velkých datech
 • příklady use case – detekce chování a vztahů zákazníků, detekce podvodů
 • etika v data science – osobní data a přílišná znalost zákazníka

6. Data Management

 • Co znamená Data Management v podniku
 • Vazba mezi daty a informacemi
 • Datový tok (datové služby, DWH, ODS, datamarty)
 • Metadata
 • Integrace dat
 • MDM
 • Datová kvalita

7. Podniková integrace (BPM, SOA, …)

 • Integrace aplikací – proč
 • Jak (Ručně, Datová, Aplikační, ESB, UI (mash-ups))
 • SOA (vzory synchronní, asynchronní, publish-subscribe)
 • Techniky (WS, XML, SOAP, WSDL, UDDI, REST, starší technologie á la Java RMI a RPC, message brokers)
 • ESB (Talend + ukázky)
 • Vnitropodniková integrace (k čemu používáme)
 • – různé dostupnosti, mobilní aplikace, grid, routování
 • BPM
 • B2B
 • SOA Maturity

8. Manažerské informační systémy a systémy pro podporu rozhodování

 • Vymezení prostoru & ontologie, IT infrastruktura, (BI Suite)
 • Faktory určující podobu manažerských informačních systémů (procesní pohled, strategie, business model, architektura, organizační struktura (logická integrace))
 • MIS v praxi (očekáván, problémy, příklady, architektura)
 • Technologie BI a CPM
 • Trendy (efektivita, souvislosti v datech, jak se skládají klíčové faktory, informovanost, konzistence)
 • Maturity

9. Informační systémy v komerčním sektoru pro banking, insurance, telco, výrobní firmu

 • Pouze krátké opáčko:
 • Vývoj IS spolu s růstem firmy.
 • První řešíme -účetnictví, správu zákazníků, reporting
 • IT obecná architektura, když už wiki nestačí
 • IS v komerčním sektoru:
  • Banky – Datové schránky, KNProxy, Pricing,
  • Pojišťovny – Balíčky, KIS, ČKP
  • Letiště – různé systémy z LP
  • Telco – Přehled služeb, mapování na systémy, Data až po 4G
  • Utility – Kdo je kdo, systémy (řízení přenosové soustavy a predikce, sledování úbytku, GIS)

10. Životní cyklus informačních systémů

 • SWE – Komplexní pojetí životního cyklu IS
 • Requirement
 • Business vs. Req analysis
 • Architecture and Design, frameworky, standardy
 • Implementation
 • Test/Deploy
 • PM
 • Maintenance

 

Program cvičení

Studenti se s podporou cvičících v průběhu semestru budou snažit trénovat své uvažování o informačních systémech z pohledu IT ředitele nově vznikající digitální společnosti s doménou Banka nebo Pojišťovna nebo Telekomunikace.