Soft-eng academy

SOFT-ENG Academy je prakticky orientovaný vzdělávací projekt, který vznikl na motivy univerzitního předmětu „Pokročilé aspekty softwarového inženýrství“ společnosti Profinit. SOFT-ENG Academy ukáže nejlepší praktiky ze světa software delivery i to, jak věci nedělat.

Přednášející

Michal Petřík

Michal Petřík

Michal byl hlavou i krkem Software Development v Profinitu. Byl zodpovědný za dodržování minimálních kvalitativních nároků a best practices při vývoji software napříč všemi zákaznickými kontexty. Mimo výše uvedené se zaměřoval na oblast metodik odhadování software a celou doménu Continuous Delivery a DevOps obecně.

Bohumír Zoubek

Bohumír Zoubek

Mirek má v Profinitu na starost nabídku špičkových služeb pro zákazníky a jejich spokojenost s nimi. Zároveň zodpovídá za marketingový obraz firmy jak v ČR, tak i v zahraničí. Věnuje se také výuce softwarového inženýrství a naší spolupráci s univerzitami.

Otakar Ertl

Otakar Ertl

Ota zastřešuje oblast testování v Profinitu - odborně i metodicky. Je odpovědný za dodržování minimálních kvalitativních nároků a best practices při testování software napříč všemi projekty a kontexty. Zaměřuje se na analýzy přínosů zavádění automatizace v testování a implementaci automatických testů u zákazníků.

Vlastimil Jinoch

Vlastimil Jinoch

Vlasta působí ve společnosti Profinit jako Delivery Manager pro kontext ČSOB Pojišťovny. Je odpovědný za realizaci a dodání zákaznických projektů v požadovaném čase a kvalitě. Mimo uvedené je Vlasta zapojen do výuky na pražských vysokých školách.

Jiří Toušek

Jiří Toušek

Jirka dlouhé roky pracoval na klíčových projektech v Profinitu. Nyní v sesterské společnosti Manta zodpovídá za úspěšné releasy nových verzí, dělá pravidelné revize kódu a má pod palcem jádro produktu - unikátní parsovací technologii.

Richard Michalský

Richard Michalský

Richard je analytik a softwarový architekt, který se rád podělí o svoje zkušenosti z mnoha projektů v českých bankách. Má jasné názory na to, jak dělat i nedělat analýzu, stejně jako na poslední trendy v architektuře.