Databázové systémy v praxi

Kurz je prakticky zaměřen. Klade si za cíl probrat oblasti spojené s databázovými systémy a vývojem datově intenzivních aplikací, které jsou z praktického hlediska podstatné bez ohledu na konkrétní implementaci..

V kurzu jsou probrány témata důležité z pohledu správy datově orientovaných systémů v organizaci. Dále se zaměřuje na to, jak jsou teoretické principy implementovány v jednotlivých komerčních produktech (Oracle, MS SQL server, Teradata, Sybase).

Ukazuje oblasti, které nají největší dopad na návrhu a vývoj takových systémů.

INFORMACE PRO POSLUCHAČE
Doba konání přednášky a cvičení je dána vždy aktuálním rozvrhem pro daný semestr.


Semestr:

letní

Rozsah:

2/1 Z, Zk

Přednášející:

RNDr. Ondřej Zýka

Cvičení:

RNDr. Ondřej Zýka

Kód předmětu:

NDBI036

Uzavření předmětu:

Získaný zápočet a složená zkouška

Požadavky na zápočet:

Aktivní účast na cvičení – hodnocení 0 až 20 bodů.Závěrečný test – hodnocení 0 až 20 bodů.Test se píše na posledním cvičení nebo před závěrečnou zkouškou.Pro získání zápočtu je nutné získat 20 ze 40 možných bodů za účast a test.

Požadavky na zkoušku:

Zkouška má ústní formu – hodnocení 0 až 60 bodů.Zkušební témata jsou založena na otázkách z testu. Zejména na těch, v kterých student chyboval, nebo které se nedají jednoduchými otázkami testu zcela pokrýt.Body za cvičení, test a zkoušku se sčítají.Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Známka    Bodové rozmezí    Slovní hodnocení
A                90 a více                 výborně
B                80                           velmi dobře
C                70                           dobře
D                60                           uspokojivě
E                50                           dostatečně
F               méně než 50          nedostatečně

Obsah přednášky

Správa dat – Datová kvalita, metadata. Architektura. DBMS. Design databáze. Databázové patterny. Dimenzionální modelování. Uložení dat SQL. Kód v databázi. Transakce. Administrace.