Outsourcing správy a rozvoje core systému pojišťovny

Díky naší sofistikované metodice pro Application Management Outsourcing dokážeme bezpečně převzít pod naši správu i systémy vyvinuté na zakázku jiným dodavatelem. Daří se nám proto rozvíjet i taková řešení, která by jinak bylo nutné zdlouhavě a nákladně nahrazovat za nová.

Klient: BNP Paribas Cardif

Na českém trhu působí BNP Paribas Cardif Pojišťovna  od roku 1996. Svoje pojistné produkty (např. pojištění kreditních karet nebo pojištění prodloužené záruky) nabízí pod značkou svých domácích i nadnárodních partnerů. V současné době spravuje Cardif na českém trhu přes 2,2 milionu pojistných smluv s celkovým objemem pojistného přes 2,4 miliardy korun.
Od svého vstupu na český trh využíval Cardif na podporu svých hlavních činností a správu pojistných produktů na zakázku vyvinutý core systém, implementovaný v samostatných verzích také pro slovenskou a rakouskou pobočku. S rostoucími nároky pojišťovny, navazováním spolupráce s dalšími partnery a zaváděním nových produktů přestávaly být kapacity stávajícího dodavatele core systému pro jeho další rozvoj dostatečné.
„Rychlost provádění změn a dalšího vývoje našeho core systému nekorespondovala s dynamickým rozvojem naší pojišťovny, proto jsme vypsali výběrové řízení na nového dodavatele. Nejlepší nabídku, obsahující transparentní nákladový model a garanci stability provozu po převzetí systému do správy, předložil Profinit,“ popisuje výchozí situaci Rudolf Šlesinger, Chief Operating Officer, pojišťovny Cardif.

Unikátní metodika Profinitu

Hlavním úkolem společnosti Profinit bylo bez výpadku převzít údržbu a rozvoj core systému pojišťovny Cardif, sloučit vývoj a provoz verzí pro Českou republiku, Slovensko a Rakousko do společného centra sdílených služeb a dále rozvíjet funkce systému dle aktuálních požadavků poboček pojišťovny.
Profinit při realizaci projektu postupoval podle své osvědčené metodiky pro Application Management Outsourcing, skládající se ze tří navazujících fází:

 1. Převzetí core systému od současného dodavatele bez přerušení provozu.
 2. Implementace požadovaných změn, otestování a nasazení nové verze systému.
 3. Kompletní správa systému dle SLA s definovanými procesy a transparentními náklady.

Klíčovou fázi převzetí core systému pod kontrolu Profinitu bylo nutné provést co nejrychleji, aby se doba, během které budou se systémem pracovat dva různí dodavatelé, zkrátila na minimum. Profinit dokázal první fázi realizovat během pěti týdnů a pak pokračoval rozšířením systému o nové funkce a produkty a zavedením automatizovaných scénářů pro rychlejší testování nových verzí a jejich nasazování do provozu.

amo-paribas

Centrum sdílených služeb

Vývoj a správu core systému pojišťovny Cardif převedl Profinit do centra sdílených služeb, sídlícího v Praze. Česká, slovenská i rakouská pobočka pojišťovny Cardif využívají novou verzi core systému s vlastními daty i nastavením, každá z poboček přitom může mít vlastní požadavky na novou funkcionalitu a implementaci nových pojistných produktů.
Profinit řeší údržbu a rozvoj core systému pojišťovny Cardif dle aktuální potřeby až 20členným týmem, který od léta 2013 dodal a bez problému nasadil 6 velkých a 8 menších aktualizací systému.
Mezi hlavní přínosy realizace projektu převzetí správy core systému pojišťovny Cardif patří:

 • Rychlost s jakou Profinit převzal core systém od předcházejícího dodavatele.
 • Stabilizace a nastavení procesů správy a dalšího rozvoje systému.
 • Výrazné zrychlení a zkvalitnění implementace nových funkcí a produktů.
 • Snížení rizik spojených s provozem core sytému, ověřené auditem BNP Paribas.
 • Transparentní nákladový model pro pobočky pojišťovny využívající centrum sdílených služeb.

Zajištění kontinuity a další rozvoj

Analytici pojišťovny Cardif získali během projektu migrace svého core systému pod správu společností Profinit klíčové know-how, díky kterému mohou nyní mnohem intenzivněji spolupracovat na jeho dalším vývoji. Rovněž je do budoucna možné snadněji přenést core systém k jinému dodavateli služeb. Nastavený model spolupráce se společností Profinit umožňuje pojišťovně Cardif:

 • Pružně reagovat na nové příležitosti a požadavky trhu.
 • Lépe plánovat vývoj svého core systému.
 • Udržet si náskok před konkurencí.

„Hlavní přínosy spolupráce se společností Profinit vidíme ve zrychlení a zkvalitnění vývoje našeho core systému a zajištění jeho spolehlivého provozu. Projekt migrace systému proběhl ve velmi krátkém termínu a jeho výsledky byly velmi pozitivně hodnoceny i centrálou BNP Paribas,“ hodnotí výsledky projektu Rudolf Šlesinger, Chief Operating Officer, pojišťovny Cardif.
V současné době probíhá příprava zavedení core systému pojišťovny Cardif spravovaného v pražském centru sdílených služeb do několika dalších evropských poboček.

Zde je kompletní případová studie ke stažení .