MANTA získala dva silné investory Credo a Senovo

Na podzim roku 2016 jsme z Profinitu vyčlenili produktovou rodinu Manta Tools do samostatné firmy, aby se mohla rychle rozvíjet. Přáli jsme si, aby brzy nalezla silného investičního partnera, který přinese, kromě financování, hlavně zkušenosti a kontakty. Rádi oznamujeme, že se to povedlo a MANTA nalezla takové partnery rovnou dva: český investiční fond Credo Ventures a německou skupinu Senovo.

MANTA dnes automatizuje mapování datových toků v komplexních BI a analytických prostředích a je kritickou součástí mnoha data governance řešení. Je lídrem v oblasti extrakce metadat, porozumění programovému kódu a automatizovaném popisu toho, co daný kód dělá.

Více informací o transakci naleznete přímo v podrobné zprávě na webu Manty